Aviz tehnic PUG/PUZ/PUD

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI – NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD / CERTIFICATULUI DE URBANISM / SAU NUMARULUI POSTAL:

  • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
  • Actele de proprietate – copii xerox;
    3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
  • Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
  • Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
  • Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).