Actualizare/ rectificare cadastru sau carte funciara

Cele mai intalnite operatiuni de actualizare sau rectificare ale cadastrului sau cartii funciare sunt:

actualizarea destinatiei de folosinta a terenului – trecerea din extravilan (E) in intravilan (I)
actualizarea categoriei de folosinta a terenului – trecerea din arabil (A) in curti constructii (Cc) (aceasta operatiune se realizeaza automat in momentul in care se inscrie in cartea funciara constructia)
actualizarea cu numar postal
indreptare eroare materiala
actualizare suprafata

Actele necesare pentru actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei terenului:

1. Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (dor daca terenul este ipotecat) – in original;
6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.